МИСИЯ И ВИЗИЯ

ИСТОРИЯ

Голяма роля за създаването на дружеството изиграва предишния професионален опит на неговите учредители - Пламен Кънчев и Ивелин Михайлов. Преди изграждането на Асендинг АД усилията им изцяло са насочени към подобряване на личните финанси на клиентите им. Като естествено продължение на тяхната работа в областта на личното финансово планиране следва консултирането и подкрепянето на различни бизнеси в тяхното развитие и реализация.

В процеса на тяхната дейност се заражда идеята за ефективен модел на работа, който да предостави възможност дори на обикновения предприемач, без особени познания в икономическата и бизнес сфери, да постигне ефективни и устойчиви резултати. Вдъхновени от тази мисъл и почерпили опит от най-добрите практики на специалистите в областта като Уорън Бъфет, Питър Дракър, Лестър Търоу, Гари Хамел и други, Пламен Кънчев и Ивелин Михайлов изграждат Асендинг. В дружеството имплементират модела на мислене на световно известния инвеститор, бизнесмен и филантроп, който той успешно прилага в своята собствена компания.

МИСИЯ

Мисията на Асендинг е да даде реална възможност на предприемачите за достъп до знания и ноу-хау свързани с успешната реализация на техните бизнес начинания. Проекти, които ще донесат не само добра възвръщаемост от вложените време и усилия за дълъг период от време, а и ще бъдат с висока полезност в обществен план.

Асендинг предлага цялостен модел за правилното планиране и реализация, изгражда успешни навици, развива бизнес познанията и насърчава развитието на прогресивни проекти, основаващи се на принципа за полезността. Мисията ни се гради на това да бъдем различни, предлагайки едновременно полезност на предприемачите и обществото. Целим чрез нашето съдействие проектите да се развиват прогресивно и устойчиво.

ФИЛОСОФИЯ

Подхождаме към всеки един проект индивидуално и с професионализъм, защото предприемачите са много важни за нас. Нашата задача не е просто да намерим нови възможности за участие на Асендинг. Ние помагаме чрез влагането на подкрепа и средства в качествени, стойностни и отличаващи се проекти за постигане на търсените цели и желания. 

Всеки един от проектите, включен в портфолиото на Асендинг АД, задължително трябва да притежава характеристики като: добавъчна стойност, мащабен потенциал, уникално конкурентно предимство и специфично ноу-хау. Без нашите партньори не бихме могли да ставаме част от такива необикновени и значими планове, затова ние държим на коректните и добри взаимоотношения с тях.  

Асендинг се позовава на практиката “win-win”, защото от ефективната реализация на проектите печелят всички. От една страна, предприемачите получават дългосрочна нискорискова и същевременно висока възвръщаемост, а от друга, успешните проекти доказват ефективния модел на работа на дружеството.